Shift2achieve

Een slimme digitale vergader- en werkomgeving voor managers

AusserhoferBos is sterk in het managen van ZorgICT-projecten en -programma’s waarbij er naast de ICT-aspecten ook sprake is van grote veranderingen in de organisatie of werkprocessen. Deze veranderingen roepen vaak weerstanden op en die kunnen een serieus projectrisico worden. De projectmanager moet dan ook van meet af aan hierop bedacht zijn en maatregelen nemen om te voorkomen dat de weerstand een bedreiging wordt voor het project.

Een van de maatregelen is er voor zorgen dat binnen het programma/project een Sence-of-Urgency ontstaat over de noodzaak van de veranderingen. Binnen het project/programma moet dat onderkend, begrepen en beleefd worden. Als dat lukt, dan komt er veel positieve energie vrij waarmee veel tot stand gebracht kan worden. Dit is een van de belangrijke, zo niet de belangrijkste taak van de AusserhoferBos project-/programmamanager.

In de loop der jaren hebben we onze aanpak en managementstijl ontwikkeld die gericht is op het creëren van een gezonde Sence-of-Urgency binnen het programma en binnen de organisatie.  Naast onze typische karakteristieken als het tonen van verbindend- en inspirerend leiderschap maakt het creëren van een Afspraak-is-Afspraak cultuur ook onderdeel uit van onze aanpak:

  • Zorg dat vergaderstukken als agenda, besluiten- en actielijst, issueslijst, voortgangsrapportages, et cetera actueel zijn en tijdig beschikbaar komen voor de deelnemers.
  • Houd vergadering kort, to-the-point en leg alle besluiten en acties vast.
  • Neem effectieve projectbesluiten met overtuiging en voer ze snel door.
  • Bereid je goed voor op vergaderingen.
  • Laat besluiten accorderen.
  • Leg deadlines van acties en taken vast. Zorg dat de actiehouder eenduidig is.
  • Maak duidelijk wat het gevolg is van het niet nakomen van afspraken.
  • Haal je eigen deadlines en kom je afspraken na.

Onze aanpak om een afspraak-is-afspraak cultuur te creëren leent zich uitstekend om ondergebracht te worden in een digitale werkomgeving.  

Onder de naam Shift2achieve hebben we een slimme internetapplicatie ontwikkeld die, naast dat het een digitaal vergader- en werkomgeving is, veel handige functies voor managers biedt om in control te blijven over alle vergadering en acties heen, maar vooral ook handig is om je teams gefocust te houden.

Agendapunten, besluiten, acties, etc. worden gestructureerd opgeslagen waardoor track- en trace van besluiten mogelijk is evenals automatische signalering van naderende deadlines. Met de module Personal Assist kan jouw (project)-managementassistent veel van je acties oppakken en de status daarvan doorgeven. Je kan vergaderstukken en agendapunten indienen en persoonlijke acties vastleggen en bijhouden. Shift2achieve wordt ingezet bij alle opdracht van AusserhoferBos.